با کلوراپلای - دانشگاهی که نیازهای شما را برآورده میکند را بیابید!

راهی آسان برای پذیرش

با مشاوران متخصص آسان تر از چیزی که فکرش را میکنید پذیرش بگیرید.
Students mosaic
حمایت از تحصیل دختران با ثبت نام شما.بیشتر بدانید.
Site screenshot
  • صفحه ی شخصی خود را بسازید تا ما به صورت هوشمندانه دانشگاه ها را برایتان مرتب سازیم.
  • با شناسایی دانشگاه ها براساس برنامه ی موردنظرتان در زمان صرفه جویی کنید.
  • مستقیما به دانشگاه ها وصل شوید.

آسان تر از تصورتان کمک بگیرید

رشته ی مورد علاقه ی خود را با ما درمیان بگذارید.

با مشاوران و کارشناسان پذیرش دانشگاه ارتباط برقرار کنید

مشاور دلخواه خود را انتخاب کنید.

یک مشاور متناسب با شرایط خود انتخاب کنید.

زمانی برای مشاوره تعیین کنید.

روی اپلیکیشن خود کار کنید.

کلوراپلای ضامن برگشت هزینه های شماست.

سرویسی که میخواهید را بگیرید یا پولتان را پس بگیرید- به همین سادگی

مدارسی که با ما کار می کنند

6559
دانشگاه ها
2386
برنامه های در دسترس
1363
دانشجویان اسبق و راضی ما

ببینید دانشجویان چه میگویند...

© 2021-2022 CleverApply. All rights reserved.